Detta är Hilma centrum:

  • Företagshälsovård och prevention
  • En legitimation i Psykoterapi
  • Handledning och konsultation
  • God professionell erfarenhet av Ledarskap, Socialtjänst och Psykiatri

  • Läs mer Om Hilma Centrum

Innehållsförteckning:

  • Om Hilma Centrum kan du läsa om vad det är för ett företag jag driver och mina professionella erfarenheter.
  • Uppdrag kan du se vad jag är intresserad av att arbeta med och vilka uppdrag jag åtar mig.
  • Byggstenar kan du fördjupa dig i min teoretiska bakgrund och mina utbildningserfarenheter.
  • Länkar finner du länk till tidskriften Socionomens Handledarförteckning förteckning över handledare samt till bokförlaget Mareld.
  • Kontakt kan du ta reda på hur du ska komma i direktkontakt med mitt företag och hur du lättast når mig.

Cecilia Haglund
Handledare
Socionom
Leg. Psykoterapeut